Hartelijk welkom op de website van de Achmea Gepensioneerden Vereniging

De Achmea Gepensioneerden Vereniging (AGV) is formeel opgericht op 1 juli 2010. De AGV is een gezelligheids-vereniging voor en door ge(pre)pensioneerde oud-medewerkers die vanuit hun actieve dienst bij Achmea bedrijfs-onderdelen zijn gepensioneerd. Dit zijn de A-leden. <A-leden>. 

Wij behartigen ook de belangen ten aanzien van pensioen, inkomen, zorg en welzijn. Dit doen wij niet alleen voor de A-leden. Wij doen dit ook voor oud-medewerkers die pensioen ontvangen maar voor de pensioendatum Achmea verlaten hebben en bij een andere werkgever in dienst zijn geweest.
Dit zijn de B-leden <B-leden>.

Uw voordelen <Voordelen lidmaatschap>. Geïnteresseerd ? <Lid worden>.


 

Nieuwsarchief en naslag Zorg, Welzijn en Wonen

Het bestuur van de AGV ontving begin september een brief van de voorzitter van de stichting Pensioenlegioen. In deze brief wordt uitgelegd dat de stichting tot doel heeft om zo snel mogelijk acties te ondernemen voor de indexatie van pensioenen. De leden van de AGV worden opgeroepen om deze acties te ondersteunen.

Zoals bekend is er een aanzienlijke groep gepensioneerden waarvan de pensioenen al geruime tijd niet zijn geïndexeerd vanwege te lage dekkingsgraden van de betreffende pensioenfondsen, waaronder enkele grote fondsen.

Als je hierover meer wilt lezen en/of de stichting Pensioenlegioen wilt ondersteunen, zie de website van de stichting: www.pensioenlegioen.nl