We worden ouder dan ooit. Langer in gezondheid van de goede dingen in het leven genieten. Wie tekent daar niet voor? Natuurlijk blijft u graag zo lang mogelijk actief. Maar als u ouder wordt gaat dit misschien minder makkelijk of kunt u wel wat extra steun gebruiken. Hoe houdt u de regie over uw eigen leven? Zilveren Kruis ontwikkelde speciaal voor u vergoedingen, diensten en services. U leest er meer over in de brochure "PRETTIGER OUDER WORDEN" 

Het ministerie van VWS heeft een handig en duidelijk overzicht gemaakt van de te volgen routes
bij een bepaalde "Zorgbehoefte "
Ook wordt hierbij duidelijk gemaakt onder welke wettelijke regeling de financiering valt.
(Wmo; Zorgverzekering of Wet langdurige zorg )

Al een tijd voert de overheid een campagne om huiselijk geweld bij ouderen onder de aandacht te brengen. U hebt misschien die spotjes wel gezien: “Het houdt niet op. Niet vanzelf.”

In ons land begint langzamerhand de Vrijwillige Ouderen Adviseur (VOA) van de ouderenbonden op steeds meer plaatsen een bekend begrip te worden.

Wie behartigt uw belangen als u dat zelf niet meer kunt ?

Misschien heeft u wel eens nagedacht over wat er gebeurt u een zwaar ongeluk krijgt, ernstig ziek wordt of gaat dementeren? Wie kan dan uw wensen op medisch gebied kenbaar maken aan de behandelende arts? Wie regelt voor u het beste verzorgingshuis of uitstekende particuliere zorg? Hoe en door wie wordt uw vermogen goed beheerd? Het antwoord op deze vragen kan een ‘levenstestament’ zijn.