Wat betekenen de natura-, de restitutie- en de combinatiepolis voor de keuzevrijheid in de zorg? En kan ik mijn arts, fysiotherapeut, ziekenhuis al kiezen op basis van kwaliteitsvergelijkingen?

Deze twee kwesties komen hier aan bod.  Omdat de meesten van de AGV-leden bij Zilveren Kruis (ZK) verzekerd zijn, wordt ZK als voorbeeld genomen.

In dit artikel beperken wij ons tot de basisverzekering en de aanvullende verzekering. AWBZ-zorg komt dus niet aan de orde. In dit artikel wordt voorts afgezien van het eigen risico, Het kan zijn dat betalingen of vergoedingen, waarvan sprake is, nog door de verzekerde zelf moeten worden betaald, omdat het eigen risico nog niet op is gemaakt.

BENT U VOOR UW ZORGVERZEKERING KLANT VAN ZILVEREN KRUIS ACHMEA?


Zilveren Kruis Achmea geeft voor haar klanten een nieuwsbrief uit. Deze nieuwsbrief bevat actuele en voor u belangrijke informatie over zorg, gezondheid en verzekeren. De nieuwsbrief wordt maandelijks verzonden naar uw e-mailadres en is gratis.
U kunt een abonnement op de nieuwsbrief als volgt aanvragen:
• Ga naar www.zilverenkruis.nl
• Op de homepagina: kies “klantenservice” en vervolgens ”nieuwsbrief”
• Op de aanmeldpagina: vul uw relatienummer en uw e-mailadres in.

Subcategorieën